سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017
اسلام در سرزمین مالایی‌ها
فاطمه سلیمانیمنطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود نیم میلیارد نفر که نیمی از آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، یکی از مناطق مهم و استراتژیک جهان به شمار می‌آید. کشورهای این منطقه پس از رهایی از سلطة کشورهای استعمارگر، به سرعت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی، پیشرفت‌های چشمگیری به دست آوردند. شکوفایی اقتصادی کشورهایی همچون مالزی، سنگاپور و تایلند سبب شده که از آنها به عنوان ببرهای معجزه‌گر آسیا یاد شود. اما با وجود اینکه مسلمانان جنوب شرق آسیا حدود یک ششم از مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، ولی اثرگذاری سیاسی و نقش جهانی لازم را در تحولات مربوط به جهان اسلام ندارند. در‌حالی‌که کشورهای  خاورمیانه با درصد کمتری از جمعیت مسلمان، اثر‌گذاری سیاسی بیشتری بر جهان دارند. همچنین کمبود منابع در مورد مسلمانان جنوب شرق آسیا یکی از عوامل مهم ناشناخته ماندن مسلمانان این منطقه به شمار می آید.

در این پرونده پس از معرفی مختصری از منطقة جنوب شرق آسیا، به چگونگی ورود اسلام به این منطقه و بررسی جریان‌های اثرگذار در گسترش آن می‌پردازیم. رویکرد اصلی پرونده، بررسی اسلام در جنوب شرق آسیاست که یکی از محورهای مهم آن به بررسی اوضاع شیعیان در کشورهای مختلف این منطقه در قالب یک مصاحبه، اختصاص یافته است. از دیگر محورهای مهم این پرونده بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای جنوب شرق آسیاست. پیروزی انقلاب اسلامی و انتشار پیام امام خمینی(ره) در سرتاسر جهان که به‌منزلة یک زلزلة عظیم جهانی بود، باعث ایجاد موج جدیدی از گرایش به سوی اسلام و به‌ویژه تشیع در کشورهای جنوب شرق آسیا شد. در این پرونده تلاش شده است که این اثرگذاری انکارناپذیر به شایستگی انعکاس یابد. امید است که مطالب این پرونده در شناخت بیشتر خوانندگان محترم از جهان مسلمان مالایی، که از جنوب تایلند به طرف مالزی، سنگاپور، برونئی و اندونزی گسترش می‌یابد و تا جنوب فیلیپین را دربرمی‌گیرد، مفید واقع شود.نام *
رایانامه *
تارنما