سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


نهضت آزادي

 چه‌کسی او را ژنرال کرد؟

اعمال کنترلها و سوءاستفاده‌های امریکا از قدرت خود برای منحرف‌کردن روند محاکمات مربوط به جنایات جنگی، یکی از بزرگترین ظلمهای تاریخ و نوعی تداوم جنایات بر ضد بشریت است. به نظر می‌رسد دولت امریکا سعی دارد صدام را نیز همچون نوریه‌گا، حاکم دست‌نشانده پاناما، از دست دادگاه جنایات جنگی رهایی بخشد و نگذارد که با [...]

۲۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۳۱ ق.ظ

 ایران و بوسنی

در نقطه مهمی از اروپا کشور مسلمانی وجود دارد که صدای اذان از مأذنه‌های آن بلند می‌شود و در زمره پیشرویهای ماندگار اسلام در غرب محسوب می‌گردد. اما در نگاهی ژرفتر درمی‌یابیم که این ماندگاری بیش از آن که از روشهای متعارف تبدیل و تحکیم یک عقیده در سرزمینی جدید حکایت کند،  مدیون تاثیرات عمیق [...]

۲۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۳۰ ق.ظ

 انقلاب امام خمینی؛ مشروطه نائینی

در سیر تاریخ تحول دولت در ایران، دو انقلاب بزرگ رخ داده که سرانجام اساس پادشاهی چندهزار‌ساله را به‌ترتیب ابتدا تغییر داده و سپس باعث فروپاشی آن شدند: یکی انقلاب مشروطیت و دیگری انقلاب اسلامی. هرچند هیچ‌کدام از این دو دگرگونی بی‌مقدمه و زمینه نبود اما نقطه‌های عطف و شخصیتهای ممتازی در روند بروز این [...]

۲۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۲۸ ق.ظ