سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


زن در تاريخ معاصر

 امتناع زنانگی

حرکت‌های اجتماعی و سیاسی زنان با هویتی متفاوت پیش از تاریخ تجدد هم وجود داشته است، اما با آغاز تاریخ جدید غرب، فمینیسم فعالیت‌های زنان طی تاریخ را ذیل تاریخ فمینیسم بازخوانی کرد و پیشینۀ تاریخی خود را گسترش داد. در ایران نیز فمینیست‌های ایرانی در این زمینه و با تحلیل گذار فمینیسم از دوران [...]

۱۱ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۵۴ ق.ظ

 تجدد و تدین زنان عصر مشروطه

تاریخ نگاری روشن­فکری و حب و بغض­هایش، بازشناسی جریان­های فعال زنان در دورۀ مشروطه را به امری ضروری برای فهم درست فعالیت زنان در این دوره تبدیل کرده است. اینکه در ساختار سادۀ فعالیت­های فرهنگی دوره مشروطه چگونه شبکه­های پیچیده‌ای از فعالیت زنان سامان می­یابد، نسبت فعالیت­های جریان­های فراموسونری با گسترش انجمن‌ها،­ نشریات و مدارس [...]

۱۱ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۵۰ ق.ظ

 نیمۀ پنهان تاریخ

جنبش اجتماعی زنان اسلام‌خواه معاصر ایران تحت‌تأثیر سلطۀ شاهان (فاسق‌العمل، نه چندان متمایل به دین و دین‌داری) و هم‌چنین روشنفکران و فمینیست‌های غرب‌زده، زیر گرد و غبار تاریخ‌نگاری طاغوتی و استعماری رنگ و جلای خود را از دست داد و به قدری در ورطۀ اهمال و اجمال افتاد که اکنون به موضوعی تازه و جذاب [...]

۱۱ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۴۸ ق.ظ