سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017
 • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • 

  84-85

   عدالت؛ جوهرة انقلاب اسلامی

  عدل، یکی از اصول مذهب‌شیعه، از شرایط مهم برای ولایت و مرجعیت، و نیز از اهداف مهم انقلاب اسلامی مردم ایران است؛ بنابراین نباید اندیشۀ عدالت و عدالت‌خواهی در سیر تکوین انقلاب اسلامی را بی‌توجه به ژرفای اعتقادی و فکری آن در نظر گرفت. هرچند عدالت از دوران باستان فضیلتی فردی و اجتماعی، و آرمان [...]

  ۲۹ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۵۷ ق.ظ

   تحلیل گفتمانی نظام اندیشگی رهبری انقلاب اسلامی

  آیا اسلام سیاسی به گفتمان غالب در مقابل گفتمان مدرن تبدیل خواهد شد؟ بسیاری معتقدند بحران‌های کنونی مدرنیسم در هزارۀ سوّم، که سبب زیرپا گذاشته شدن بسیاری از اصول آن و تزلزل در ایدئولوژی، اقتصاد و امنیت و فرهنگ شده است، از غلبه یافتن گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی در دنیای معاصر ناشی می‌شود، امّا [...]

  ۲۹ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۵۴ ق.ظ

   گفتمانی که غالب شد

  گفتمان‌ها فراتر از ایدئولوژی هستند؛ زیرا رفتارهای اجتماعی و سیاسی، سازمان‌ها و نهادها و انواع عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها را نیز دربرمی‌گیرند. باوجودآنکه تحلیل گفتمانی برآیند پیچیده‌تر شدن مسائل سیاسی و اجتماعی جامعة بشری بود و در فضای بهت‌آفرین پسامدرنیسم پا به عرصة وجود گذاشت، کار تحلیلگران مسائل کلان اجتماعی و سیاسی را ساده‌تر کرد. سه [...]

  ۲۹ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۳۳ ق.ظ