پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


ملي شدن صنعت نفت

 نهضت نه گفتن!

سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره‌ای پرماجرا از تاریخ کشورمان است که نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید قلۀ پرافتخار آن به‌شمار آورد. آنچه باعث می‌شود این رویداد را یکی از افتخارات ملت ایران بدانیم، فقط ملی شدن صنعت نفت از نظر اقتصادی نیست، که ظاهر مسئله تلقی می‌شود، بلکه واقعیت بس بزرگ‌تر و خطیرتر [...]

۱۱ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۵۳ ق.ظ

 نفت و عقب ماندگی‌های ما!

با اینکه در ‌زمینۀ ملی شدن صنعت نفت در ایران سخن بسیار گفته شده، همچنان ناگفته‌ها و ناشناخته‌هایی دراین‌باره وجود دارد. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه پس از گذشت ‌۵٨ سال از تصویب قانون ملی شدن نفت هنوز بخش‌هایی از ‌واقعیت‌های آن روشن نیست؛ به‌ویژه‌ آنکه چگونه و در [...]

۱۱ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۵۱ ق.ظ

 طعم تلخ نفت

باز روایی جنبش ملی شدن صنعت نفت بدان روست که ما تجربیات ارزشمند تاریخی ملت خود را به‌نوعی از دست ندهیم و مجبور نباشیم برای آن دوباره هزینۀ گزاف و سنگینی که از ناکامی و شکست جنبش ملّی شدن صنعت نفت بر این کشور وارد شد به شکل دیگری پرداخت کنیم. موضوع مصدق، کاشانی، نهضت [...]

۱۱ / تیر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۴۹ ق.ظ