پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


اقتصاد

 روش‌شناسی اقتصاد نهادگرا

صحبت از مکتبی که شاید به تعداد متفکرانش، شعبه داشته ‌باشد، دشوار است؛ چه اینکه بحثی درجه دوم پیرامون روش‌شناسی آن باشد. این پیچیدگی زمانی دوچندان می‌گردد که دستاوردهای اقتصاد نهادگرا ذاتاً سلبی است و پروژة نقد در این جریان قوّت بیشتری نسبت به پروسۀ تولید دارد. درواقع اقتصاددانان نهادگرا، تشریح کرده‌اند که روش‌شناسی نهادگرا [...]

۹ / اسفند / ۱۳۹۳ - ساعت: ۶:۳۴ ب.ظ

 آیا اسلام با نهادگرایی قرابت دارد؟

در شرایطی که برخی گفتار­ها در فضای اقتصادی کشور از نزدیکیِ تفکر اقتصادی اسلام با تفکر اقتصاد نهادگرایی صحبت می­کنند، پرداختن با عمق و دقت بیشتر به چگونگی نسبت این دو تفکر ضروری به نظر می­رسد. پر واضح است که بدون توجه به مبانی شناختی این دو تفکر نمی­توان تصویری درست از این نسبت ارائه [...]

۹ / اسفند / ۱۳۹۳ - ساعت: ۶:۳۴ ب.ظ

 نهادگرایی نسخۀ ماست؟

در میان اقتصاددانانِ وطنی، کم نیستند افرادی که چارۀ اقتصاد بیمار کشور را در نسخۀ طبیبان نهادگرا می­بینند و توجه به نهادها را ازجمله لوازم این درمان می‌پندارند. از همین‌رو می­توان نشانِ این جریان را در پاره­ای از سیاست­گذاری­های اقتصادی کشور سراغ گرفت و همۀ اینها کافی است تا لزومِ شناخت دقیق­تر این جریان را [...]

۹ / اسفند / ۱۳۹۳ - ساعت: ۶:۳۲ ب.ظ