پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


تاريخ،ولايت فقيه

 این بار مردم انتخاب نمی کنند

در چهارچوب نظریات ولایت فقیه دو دیدگاه اصلی مطرح است که پذیرش هر کدام پیامدهای نظری خاص خود را دارد و ما را به مسیر و مقصدی متفاوت رهنمون می سازدجدا از اینکه بیشتر فقها یکی از این نظریات را قبول دارند و دیگری را مردود می دانند و اساساً بسط وتوسعه نظریۀ مردود در [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۲۱ ب.ظ

 مشروعیت مقبولیت

گفت‌وگو با دکتر شریف لک‌زایی صاحب آثار و تألیفات در حوزۀ حکومت و ولایت فقیه، برای کسی که از تولیدات علمی ایشان بهره‌برده فرصتی مغتنم است تا در این قالب به صورت فشرده مبحث مهم و پرمناقشۀ مشروعیت و مقبولیت را به بحث بگذارد. دکتر لک‌زایی، عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ سیاسی پژوهشکدۀ علوم و [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۲۰ ب.ظ

 مردم ، حکومت اسلامی

بررسی جایگاه مردم در حکومت اسلامی و رأی اکثریت در مشروعیت یا عدم مشروعیت حاکم اسلامی یکی از موضوع‌های جدّی در حوزۀ ولایت فقیه و حکومت اسلامی است؛ زیرا در این نوع حکومت از یک‌سو فقها به نصب عام دارای مشروعیت الهی هستند و از سوی دیگر مردم نیز حقوق و تکالیفی دارند. برای تعیین [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۹ ب.ظ