پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


جهان اسلام،لبنان

 بررسی جامعه شناختی شیعیان لبنان

شیعیان لبنان به طور عمده در دو منطقۀ جنوب و بقاع ساکنند. ساکنان هر دو هم شیعۀ دوازده‌امامی هستند، اما از نظر فرهنگی بسیار با هم تفاوت دارند. در منطقۀ جنوب، فئودال­ها حاکم بودند و در منطقۀ بقاع عشایر. از نظر جامعه‌شناسی سیاسی، جامعۀ فئودالی با جامعۀ عشایری خیلی متفاوت است؛ برای مثال عشایر بسیار [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۰۵ ب.ظ

 اعتقاد عمیق

بررسی جایگاه ولایت فقیه در جنبش حزب­الله لبنان جنبش حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲م با هدف مبارزه و مقاومت رژیم صهیونیستی تأسیس شد؛ اگرچه تا چند سال بعد شکل‌گیری خود را علنی نکرد. این گروه در مدت نسبتاً کوتاه فعالیت خود توانسته است در سیر تحولات و آرایش نیروهای سیاسی در لبنان تغییر انکارناپذیری ایجاد [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۰۴ ب.ظ

 دربارۀ جبل عاملی‌ها بیشتر بدانیم

یکی از ملاک‌های مناسب برای ارزیابی میزان توجه به یک موضوع در هر جامعه، بررسی تعداد کتاب‌ها و منابع مکتوب منتشرشده دربارۀ آن موضوع است. باتوجه به همین موضوع و برای تکمیل پروندۀ «شیعیان لبنان» به سراغ بازار نشر کتاب‌های فارسی رفتیم، اما متأسفانه آنچه دستگیرمان شد کم‌کاری بسیار در این حوزه و اندک بودن [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۰۳ ب.ظ