پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


سرآغاز

 نظریه‌ای برای بشرِ سرگردانِ امروز

بشر امروز با تجربۀ گزاف و پرهزینۀ مدرنیته از وضعیت فعلی کلافه شده و سرگردان به‌دنبال رهاوردی برای برون‌رفت می‌گردد، اما هنوز راه روشنی را در این میانه پیدا نکرده‌است. این توصیف از شرایط بشر مدرن، اصلی‌ترین انگیزۀ دکتر علم‌الهدی برای نظریه‌پردازی‌های فلسفی بر بستر معارف دین است. مؤلف کتاب «نظریۀ اسلامی تعلیم و تربیت» [...]

۱ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۳۸ ق.ظ

 تبلور «صدرا» در فلسفۀ تعلیم و تربیت

چندی پیش جلسۀ نقد دانشجویی کتاب «نظریۀ اسلامی تعلیم و تربیت» نوشتۀ دکتر جمیله علم‌الهدی با حضور دانشجویان علوم تربیتی و فلسفۀ تعلیم و تربیت در دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از سوی کانون اندیشۀ جوان برگزار شد. دکتر علم‌الهدی دورۀ دکترای خود را در رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت [...]

۱ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۳۴ ق.ظ

 در شادی یک‌سالگی این نوزاد

یک‌سالگی دورة جدید ماهنامة «زمانه»، بهانة خوبی برای ایستادن و نگاه کردن به راه آمده است؛ راهی که پیمودن ادامة آن، به این‌گونه ایستادن‌ها و اندیشیدن‌ها نیاز جدی دارد. این نوزاد دوست‌داشتنی یک‌ساله، یکی از چندین و چند نوزاد و کودک و نوجوان «کانون اندیشة جوان» است که از سال ۱۳۷۷، به این جهان پا [...]

۱ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۳۱ ق.ظ