پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


علم ديني

 علم حقیقی دینی و غیر دینی ندارد

بحث علم دینی در کشورما به مسئلۀ خاصی تبدیل شده است. اصل مسئله این است که از سویی علوم مدرن مدعی ادارۀ تمام شئون زندگی انسان است و از سوی دیگر دین ما حداقل تا دویست سال پیش، به‌گونه‌ای جدی مدعی ادارۀ شئون زندگی انسان بوده، اما رفته رفته این ادعا محل بحث و مناقشه [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۰۳ ب.ظ

 علوم اجتماعی دیگری بسازیم؟!

در چند دهة اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، دربارة سهم دین در ساختن علوم یا امکان و چگونگی تقویم دینیِ علوم اجتماعی به عناوین گوناگونی اظهارنظر و گاه احتجاج شده است. مروری بر اغلب این دیدگاه‌ها و احتجاجات، ساختار و صبغة روی‌هم‌رفته همساز و همسانی را آشکار می‌کند و آن عبارت است از اینکه [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۰۲ ب.ظ

 تحقق علم دینی در گرو تحول در روش علم

از سالیان پیش، فرهنگستان علوم اسلامی قم پیشتاز در طرح موضوع علم دینی در کشور بوده است. مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی نیز از اندیشمندانی بود که از ابتدایِ پیروزی انقلاب اسلامی باور داشت بقای انقلاب اسلامی به تحول در نظام کارشناسی، به‌ویژه در عرصۀ علوم انسانی، وابسته است؛ زیرا بدنۀ کارشناسی کشور تبعاً تصمیم‌سازی [...]

۷ / شهریور / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۰۱ ب.ظ