پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


با كتاب

 اسلام جامع نگر اجتهادی

ا دربارۀ بعد اجتهادی آثار استاد مطهری  خدمت حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، مدیر گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی و عضو شورای علمی چلچراغ حکمت، رسیدیم که در ادامه حاصل این گفت و گو را ملاحظه می کنید. آقای دکتر بیش از سی‌سال از شهادت آیت‌الله مطهری می‌گذرد؛ چرا ما هنوز هم به آشنایی [...]

۱۱ / مهر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۱۷ ب.ظ

 چهارده نفر از چلچراغ

در آماده‌سازی «چلچراغ حکمت»، ۳۴ نویسندۀ کانون اندیشه جوان را همراهی کرده‌اند که گرچه از نظر جایگاه علمی، پیشینۀ پژوهشی و سبک نویسندگی در یک سطح نیستند همگی از حد نصاب مناسبی برای همکاری در این طرح برخوردار بوده و توانسته‌اند مجموعه‌ای منسجم و متقن را پدید آورند. در میان این ۳۴ نفر، بعضی چهره‌ها [...]

۱۱ / مهر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۱۴ ب.ظ

 اینجا چهل چراغ روشن است!

دفتر اول: شناخت، جهان‌بینی و ایدئولوژی شهید مطهری در آثار خود به هر سه مسئلة شناخت، جهان‌بینی و ایدئولوژی توجه کرده، و ارتباط آنها را با دقت ویژه‌ای تبیین نموده است. البته امروزه مسائل شناخت بیش از آنی است که در آثار استاد آمده، اما ایشان به مسائل اساسی شناخت‌شناسی مانند امکان، مراحل، ارزش و [...]

۱۱ / مهر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۱۳ ب.ظ