سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017


جهان اسلام

 امروز هندیان شیعه

اوضاع شیعیان هند در عصر حاضر شیعیان امروز هند برخلاف قرون گذشته وضعیت اجتماعی و فرهنگی چندان مطلوبی ندارند. از نظر مذهبی نیز متأسفانه امروزه تشیع که یک اقلیت به حساب می‌آید، دارای وضع نامطلوبی است. شیعه که در گذشته از اقتدار سیاسی و مذهبی بسیاری برخوردار بوده، امروزه به عنوان اقلیتی ضعیف مطرح است [...]

۱۱ / مهر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۴۹ ب.ظ

 نوّابان شیعة رامپور

در دورانی که مردم جهان باجنگ، بیماری و فقر دست وپنجه نرم می‌کردند در قصبه کوچک مصطفی آباد معروف به رامپور، در هند حکومتی ظهور کرد که با تمام فرازونشیب‌هایش خدمات فرهنگی بزرگی به جهان اسلام انجام داد. در این مقاله سیری داریم بر نوّابان شیعه رامپور، حکمرانانی که خود را موظف به خدمت به [...]

۱۱ / مهر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۴۸ ب.ظ

 آمار هندی

هند در یک نگاه آماری ادیان ادیان و درصد پیروان آنها: هندو ۸۱/۳%، مسلمان ۱۲%، مسیحی ۲/۳%، سیک ۱/۹%، ادیان دیگر ۲/۵%. اسلام مذاهب و فرق اسلامی‌: اهل سنت (حنفی‌)، اهل حدیث‌، بریلوی‌ها، دیوبندی‌ها، قادیانی‌ها، وهابیت‌، شیعة اثناعشری‌، بهره‌، خوجه (آغاخانی‌). مناطق مسلمان‌نشین‌: جامو و کشمیر، کلکته‌، لکنهو، دهلی‌، احمدآباد، گجرات‌، بنگلور، مبارک پور و [...]

۱۱ / مهر / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۴۶ ب.ظ