سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


جهان اسلام

 از استبداد قجری تا دیکتاتوری پهلوی

پنج سال است که از یکصدسالگی آن می‌گذرد؛ ۱۰۵ سال پیش مردم به‌پا خاستند تا آن را تحقق بخشند. سخنگوهای تریبون آنها،‌ شعار عدالتخانه و اجرای احکام اسلامی را مطرح کردند، اما صدایی که از سفارت انگلیس به گوش مظفرالدین‌شاه بیمار رسید «تأسیس شورای ملی» بود. این‌گونه بود که داروی شفابخش ملت ایران را دشمنانش [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۳۶ ق.ظ

 معرفی چند کتاب در باب اندلس

تاریخ اندلس توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ ازاین‌رو آثار بسیاری در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه دربارة اندلس نگارش یافته است. در این قسمت برآنیم تعدادی از کتاب‌های نگارش‌یافته در حوزة اسپانیای اسلامی را برای مخاطبان این آثار معرفی کنیم. تاریخ دولت اسلامی در اندلس کتاب «تاریخ دولت اسلامی در [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۳۴ ق.ظ

 سراشیبی سقوط

بررسی اخراج مسلمانان از اندلس اخراج مسلمانان از اندلس پس از حدود هشتصد سال حکومت بر آن، از رویدادهای مهم تاریخ اسلام است. تمدن شکوهمند مسلمانان در اندلس، بسیاری از مورخان را به خود جلب می‌کند. از همان ابتدای تسلط مسلمانان بر اندلس، مبارزه میان آنها با مسیحیان برای بازپس‌گیری اندلس ادامه داشت. در این [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۳۲ ق.ظ