پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


جهان اسلام

 تلاش برای احیای دین

مروری بر مبارزات و فعالیت‌های حزب اسلامی آذربایجان آذربایجان دوّمین کشور شیعی جهان، پس از سقوط هفتادسال حکومت الحاد و بی­دینی،  اکنون با تاخت و تاز گروه‌های فکری و سیاسی فراوان روبه‌رو شده است و  سردمداران خودفروختة آن، که دنیاگرایی و جدایی دین از سیاست را با شعار حرکت به سوی آیندة روشن با الگو [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۳۳ ب.ظ

 غلغلۀ تشیع

تحولات و تحرکات شیعیان آذربایجان در سال‌های اخیر اسلام سیاسی و حرکات اسلام‌خواهانه و احیای دینی در جمهوری آذربایجان با تأثیر از انقلاب اسلامی ایران وارد مرحلة جدیدی شده است. اگرچه سرکوب اسلام‌گرایی و دین‌ستیزی در دستور کار حاکمان این کشور در سه دهة گذشته قرار گرفته و شیعیان این کشور سختی‌های بسیار و فشارهای [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۲۵ ب.ظ

 عنقای قاف، هوس بال گستردن دارد

دیروز و امروز شیعیان جمهوری آذربایجان در یک نگاه جمهوری آذربایجان سرزمینی است در شمال رود ارس و جنوب رشته‌کوه‌های قفقاز یا قافقاز. کوه­هایی که دور دستی‌اش سبب شده است در ادبیات ایرانی «قاف» نامیده شود. آذربایجان در شرق منطقة قفقاز و غرب دریای قزوین (مازندران یا خزر) قرار دارد که  بخشی از خاک آن [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۲۴ ب.ظ