پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


سرآغاز

 اسلام و علم‌الاجتماع

با اهتمام: مرتضی روحانی شیخ محسن اراکی در سال ۱۳۴۴ در نجف اشرف متولد و تحت‌ تعلیم و تربیت پدر گرامی‌اش آیت‌الله حاج شیخ حبیب‌الله اراکی از فقهای وارستة نجف قرار گرفت. ایشان درسال ۱۳۵۴ از عراق رخت بسته و به قم مهاجرت کرد و از همان آغاز به سازمان امنیت احضار شد و مورد [...]

۱۶ / بهمن / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۸ ب.ظ

 تاملی درباب فلسفه فرهنگ

مباحث اصلی حوزه مطالعاتی فلسفۀ فرهنگ به اهتمام: حامد رشاد در شماره پیشین  خواندیم: برای رستن از اشتباه شایع در مطالعه فلسفه‌های مضاف، مبنی بر یکسان دانستن «فلسفه‌های مضاف به مقولات و امور» با «فلسفه‌های مضاف به معرفت‌ها و علم‌ها»، به نسبت و تناسب سه حوزه دانشی «فرهنگ»، «فلسفه فرهنگ» و «فلسفه علم فرهنگ» پرداخته [...]

۱۶ / بهمن / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۴ ب.ظ

 خیمه‌شب‌بازی انگلیس در سفارت ایران

سناریوی انگلیسی تسخیر سفارت گروهی شش نفره که مسلح هستند به سفارت نزدیک می‌شوند. در لحظة ورود آنها، نگهبان انگلیسی سفارت به بهانة درخواست قهوه وارد ساختمان می‌شود و پست نگهبانی خود را ترک می‌کند. در این زمان شش مرد مسلح به پشت در سفارت رسیده‌اند، اما چه کسی می‌تواند در را به روی آنها [...]

۱۶ / بهمن / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۱ ب.ظ