پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017
مدیر مسئول: محمد رحیم عیوضی، سردبیر: سعید کرمی
همکاران: محمدهانی ایرانمنش، روح الله رجبی، سیدعلی متولی، ابوالفضل اقبالی، محمدملاعباسی، مجید پرحلم، میرشمس الدین فلاح هاشمی، سعید رضوی، مصطفی بیات، مسعود احمدوند، مصطفی ایرانمنش، محمد مظهری، داریوش دل آرا، فاطمه علیزاده