پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


فمینیست و جریان های فمینیستی

 فمینیسم ترجمهای؛ راهکار صدور مدرنیته

آغاز: الف) هنگامی که در جامعه‌ای، حکومتی به نام دین بر سر کار می‌آید و داعیة اجرای فرامین و آموزه‌های الهی در جامعه را دارد، افراد آن جامعه اشتباهات و ضعف‌های حکومت را به حساب حاکمان نمی‌گذارند و کاملاً ناخواسته از آن دینی انتقاد می‌کنند که حکومت به نام آن تأسیس شده است. وقتی در [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۵ ب.ظ

 زن زیادی یا ایدئولوژی زیادی

مخالفت با فمینیسم، مخالفت با مطالبات و حقوق زنان نیست. گاهی عده‌ای گمان می‌‌کنند اگر با فمینیسم مخالفت می‌‌شود، با مطالبات و حقوق زنان مخالفت شده است یا آنکه اساساً هر چه فمینیست‌‌ها گفته‌اند در این مخالفت، باطل پنداشته می‌‌شود و یکسره طرد و انکار می‌‌گردد. بی‌شک مواردی از حقوق زنان در جامعة ما زیر [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۵ ب.ظ

 زن در نگاه روشنفکران

مطالعة آثار روشنفکران داخلی در دو دهة اخیر، دست کم در حوزة مطالعات زنان، نشان می‎دهد که این روشنفکران استقلال رأی چندانی در حوزة مطالعات اندیشه ندارند؛ به گونه‌ای که آثار قلمی ‌‌‌و شفاهی مهم آنان متأثّر از آرای متفکّران و روشنفکران معاصر دنیای غرب است. این اثرپذیری در حوزة زنان گاه به قدری پررنگ [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۴ ب.ظ