سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


شهربازی

 شهربازی ایرانی، در محاق

شهربازی، فقط محلی برای تفریح نیست و اگر موضوع این شماره را شهربازی ایرانی انتخاب کرده‌ایم، مرادمان قطعاً و صرفاً شهربازی‌هایی نیست که در گوشه و کنار دو سه شهر ایران، وجود دارند یا مثل لونا‌پارک تهران، از کار افتاده و فراموش شده‌اند. شهربازی، یک مفهوم نیز هست؛ مفهومی که خود را در پدیده‌های فرهنگی [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۴۰ ب.ظ

 تجربۀ سرحدی فوکو در زندگی روزانۀ ایرانی

برای بسیاری از ما میشل فوکو فیلسوف قدرت است. این درحالی است که بسیاری هم از اینکه نام فوکو را در میان فیلسوفان سیاست ببینند تعجب می‌کنند. در واقع کسانی که آثار فوکو یا شروح قدیمی‌تر ــ نظیر کتاب کلاسیک درایفوس و رابینو، یا شرح فارسی محمد ضیمران ــ را می‌خوانند، بیش از آنکه او [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۹ ب.ظ

 یک روایت متفاوت از جامعهای که در آن زندگی میکنیم

زندگی، از یک منظر، مجموعه‌ حوادثی است که از یک نقطۀ صفر، لحظۀ‌ تولد، آغاز می‌شود و تا نقطۀ پایانی، که آنِ مرگ هر فرد است، ادامه می‌یابد. اگر بخواهیم از این منظر به زندگی نگاه کنیم، این مفهوم هیچ باری فراتر از آنچه در جهان خارج رخ می‌دهد ندارد و همچون همۀ حوادث این‌ [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۸ ب.ظ