پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


سياست فرهنگي

 رابطۀ امام و جامعه

اسلام و علم الاجتماع ـ ۲ به اهتمام: مرتضی روحانی در شمارة پیشین خواندیم: رفتارهای انسان را براساس معیار اراده می‌توان به دو دستة رفتارهای ارادی و غیرارادی تقسیم کرد. رفتار غیرارادی آن دسته از رفتارهای آدمی هستند که ارادة انسانی در انجام شدن یا نشدن آنها تأثیری ندارد. این گونه رفتارها موضوع علوم طبیعی [...]

۱۳ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۴:۱۱ ب.ظ

 فرهنگ، کلیدواژه‌ای که گم‌شد

الگوهای فعالیت فرهنگی و معماران بروکراسی فرهنگی در ایران فرهنگ امری تحول‌پذیر به‌شمار می‌آید که ابعادی از آن قابل‌کنترل است؛ اما شرایط کنونی، «فرهنگسازی» را سخت، پیچیده و دشوار کرده است. فعالان فرهنگی با صرف ادعای فعالیت بر مبنای فرهنگ اسلامی در میدان اجرا کاری از پیش نخواهند برد، آنها برای فعالیت، نیازمند الگوهایی مدون [...]

۱۳ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۳:۵۶ ب.ظ

 فرهنگ فرنگی

نگاهی به تغییرات فرهنگی در نظر استعمارگران مقاومت عمومی مردم ایران که برخاسته از ویژگی‌های فرهنگی و اعتقادی جامعة ایرانی بود، هزینه‌‌‌های استعمارگری را برای غرب بالا برد و همین امر موجب شد تا دولت‌های چپاولگر غربی که هر روز جای پایشان در ایران محکم‌‌‌تر می‌‌‌شد، به دنبال راهی برای ایجاد تغییرات وسیع در ایران [...]

۱۳ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۳:۵۵ ب.ظ