پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


فقه ايينه اي

 معرفی مذاهب فقهی

توضیح بیشتر کشورهای دارای بیشترین پیرو ویژگی شاخص مذهب فقهی منابع استنباط مؤسس نام مذهب ردیف شافعی اصول و فروع مذهبش را به دست خود تدوین کرد. در مذهب قدیم، کتاب «الحجه» و در مذهب جدید کتاب «الام» را به رشتة تحریر در آورده است. شافعی دارای دو فقه است، یکی فقه قدیم و دیگری [...]

۱۳ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۳:۳۵ ب.ظ

 فقه آیینه‌ای

بررسی ضرورت مقارن‌پردازی در فقه اسلامی معاصر مقارن‌پردازی در فقه با رسالت مقایسه میان آرا و مبانى فقهى، پیشینه‏اى بسیار کهن دارد و به اولین سده‏هاى نگارش و تدوین در فقه و اصول باز می‌گردد. این رشته از دانش در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن خلدون آن را دانشى مستقل به نام [...]

۱۳ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۳:۲۴ ب.ظ

 مقارنه در کوچه پس‌کوچه‌های تاریخ

پیشینۀ فقه مقارن سیر تاریخی فقه مقارن در دو فرقۀ شیعه و سنی یکسان نبوده و در هر یک عوامل متنوعی در سیر تکاملی آن حاکم بوده است؛ از‌این‌رو لازم است تاریخچۀ فقه مقارن در شیعه و سنی جداگانه بررسی شود. برای اینکه پیشینۀ فقه مقارن را دریابیم بهتر است پاسخ به این پرسش را [...]

۱۳ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۳:۲۱ ب.ظ