سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


سرآغاز

 تاریخ‌پژوهی به شیوۀ فقها

نوشته‌های استاد علی ‌ابوالحسنی (منذر) نشان از آن دارد که وی با تجربه‌های فقه‌پژوهی در حوزۀ علمیه، می‌کوشید تاریخ پژوهی خود را براساس شیوه‌های منطقی و علمی سامان دهد. ساختار تألیفات استاد ابوالحسنی در مجموع از چهارچوبی نسبتاً قوی و نظام‌مند برخوردار است. دقت‌نظر ایشان در تجزیه و تحلیل داده‌های اطلاعاتی، تلاش خستگی‌ناپذیر در تحقیق [...]

۲۷ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۵:۱۷ ب.ظ

 زمانه در آینه ۹۰

سالی دیگر برما گذشت و برآن شدیم تا گزارشی کوتاه از فعالیت‌های یک‌سالة ماهنامه زمانه به ولی‌نعمتان خود بدهیم. امید است که در سال جدید  شما همراهان همیشگی،‌ ما را از نقد و نظر خود بی‌بهره نگذارید و ارتباطتان را با خادمان خود در عرصۀ فرهنگ قطع نکنید. ماهنامۀ زمانه در سالی که گذشت با [...]

۲۷ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۵:۱۵ ب.ظ

 آیا اختیار با قانون علیت ناسازگار است؟

اسلام و علم‌الاجتماع ـ ۳ به اهتمام: مرتضی روحانی در شمارۀ پیشین خواندیم: افعال اختیاری آن دسته از افعالی هستند که انسان در انجام دادن آنها اراده و اختیار دارد. براساس قانون علیت، انسان و فعل او ممکن‌الوجود هستند؛ یعنی برای پدید آمدن به علتی خارج از خود نیاز دارند. اگر ارادة انسانی نیز ممکن‌الوجود [...]

۲۷ / اسفند / ۱۳۹۰ - ساعت: ۵:۰۸ ب.ظ