سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


تأثيرات برون مرزي انقلاب اسلامي

 سوغات نیکوزیا

همچنانکه از اسم طرح کودتا معلوم بود، قرار بر این گذاشته شده بود تا مصدق آژاکسی پیر برای نمایشنامه حکومت جوان پهلوی باشد. طرح کودتای آژاکس که در ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۰ در تهران اجرا شد و به سرنگونی دولت ملی مصدق انجامید سالهای زیاد دیگری، همچنان یکی از مهمترین رویدادهای مداخله گرانه در تاریخ [...]

۳۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۵۹ ب.ظ

 سرنوشت امضای خلعتبری

امید آن می‌رفت که با امضای اعلامیةالجزایر در مارس ۱۹۷۵ و بعد از آن امضای عهدنامة بغداد در ماه ژوئن همان سال، اختلافات دیرینة مرزی بین ایران و عراق به طور قطعی حل شده باشد و طرفین با امضای عهدنامه به اختلافات خود پایان دهند. اما بهانه‌جوئیهای عراق اندکی پس از امضای عهدنامه شروع شد [...]

۳۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۵۷ ب.ظ

 راه سوم

دکتر منوچهر محمدی در زمرة صاحبنظرانی است که علم و عمل را به هم آمیخته و در کنار تدریس و تحقیق و تألیف در علوم سیاسی، از سالها پیش گام به گام با انقلاب اسلامی راه پیموده و بعضی سالها در وزارت دفاع و خارجه و کشور مسئولیت‌هائی رابه انجام رسانده و آثاری در زمینة [...]

۳۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۵۵ ب.ظ