سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017


زن و خانواده

 زن بود‌گی؛

 دستی به جام باده و دستی به زلف یار   اهمیت حفظ، بقا و رشد خانواده در جامعة دینی و اصولاً هر جامعة سالم و پایدار، بر کسی پوشیده نیست. خانواده تنها کانون تولید و رشد نسل آینده، محل تسکین و تأمین غرایز اولیة اعضای خانواده و تأمین عواطف انسانی و همچنین اساس و زیربنای [...]

۱۸ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۹:۳۱ ق.ظ

 کلیدی‌ترین تفاوت‌ها

یکی از تفاوت­های کلیدی نظام اسلامی با جامعه مدرن، هدف و غایت انجام هر نقش است. در نظام اسلامی غایت فعل فردی یا اجتماعی باید تقرب الهی و عاملی برای نزدیکی به خداوند متعال باشد. ازاین‌رو حتی اگر نقشی مثل پدری یا مادری یا ایفای یک فعالیت اجتماعی مشروع در نیت انجام خالص برای خدا [...]

۱۸ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۹:۳۰ ق.ظ

 مطالبات بدون ساختار

ابوالفضل اقبالی اشتغال زنان در جامعه امروز ایران به عنوان یک پدیده اجتماعی در حال گسترش دارای علل و پیامدهای خاص خود است که بررسی آسیب‌شناسانه این علل و پیامدها در راستای درک و شناخت ماهیت این پدیده و اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت صحیح این مساله می‌تواند مفید واقع گردد. لذا به همین منظور گفت‌وگویی [...]

۱۸ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۹:۲۸ ق.ظ