پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


زن و خانواده

 وظایف در کدام جهت؟

بررسی معیار ارزشمندی نقش‌ها در جوامع دوران جدید اروپا که از قرن شانزدهم با نهضت فرهنگی ـ اجتماعی نوزایش (رنسانس) که خود را از قرون وسطا متمایز ساخت، درواقع، محصول قیام طبقة‌ متوسط شهری بر ضد اقتصاد فئودالی بود سبب شد طبقة جدیدی به نام طبقة سوداگر (بورژوازی) نبض تحولات اقتصادی را به‌دست گیرد. بورژوازی [...]

۱۸ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۹:۲۶ ق.ظ

 تغییر جغرافیای انسانی

رضا محبی‌نوری اخذ یک رویکرد مدیریتی صحیح پیرامون مساله اشتغال زنان در جامعه اسلامی موضوع گفت‌وگویی است که با سرکار خانم قندفروش صورت گرفت. وی از جمله زنان حاضر در عرصه مدیریتی کشور است. با وجود اینکه خانم قندفروش از پیشتازان  عرصه مد و لباس اسلامی و ایرانی به شمار می‌آید و در این زمینه [...]

۱۸ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۹:۲۵ ق.ظ

 اشتغال زنان از دیدگاه اسلام

  تا پیش از تغییر نگرش انسان در رنسانس، اقتصاد به عنوان وسیله و ابزاری برای رسیدن به عبادت الهی تلقی می‌شد، اما بعد از آنکه انسان و تمنیات و خواسته‌های او به عنوان اصل و مبدأ قرار گرفت پیشرفت و توسعة اقتصادی جزء اهداف جدی انسان غربی شد، با ورود مدرنیته به جهان اسلام [...]

۱۸ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۹:۲۳ ق.ظ