سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


مشروطه

 زندگی و اندیشه فریدون آدمیت

فریدون آدمیت در زمرة آن دسته از نویسندگانی بود که در ترویج ادبیات و تفکر مدرنیسم سکولار سهم به سزائی داشت. او پس از ایفای چندین نقش اجرائی کوچک و بزرگ در حکومت پهلوی به ویژه به عنوان سفیر و دیپلمات ایران در سازمان ملل و برخی از کشورها، سرانجام ترجیح داد تا در کار [...]

۳۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۳۷ ب.ظ

 دولت قدر مقدور

هر چند که مفهوم «دولت قدر مقدور» در خلجان انقلاب مشروطیت، بیش از پیش نمایان گشت و خود را از لابه‌لای متون دینی بیرون کشید اما به خودی خود اندیشه‌ای اصولی در فقه سیاسی به شمار می‌رود و در طول چند قرن اندیشة سیاسی اسلام مورد توجه و مد نظر بوده است. اندیشه قدر مقدور [...]

۳۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۳۶ ب.ظ

 مشروطه کوچک همدان

جالب است اگر بدانید که نمونه‌ای کوچک از نظام حکومت مشورتی حدود دو سال پیش از وقوع گستردة انقلاب مشروطیت ایران، در همدان به وقوع پیوسته بود و صفاعلی ظهیرالدوله حاکم منصف و متنفذ همدان، شورائی پنجاه نفره از برگزیدگان اعیان و اشراف و اصناف و علما و تجار و اقلیتهای دینی فراهم نمود تا [...]

۳۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۳۵ ب.ظ