پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


جهان

 حیاط خلوت راهبردی

‌اهمیت استراتژیک امریکای لاتین     شناخت بیشتر فرصت‌های امریکای لاتین و همچنین آشنایی با وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن بهانه‌ای شد تا با گفت‌وگویی با امیر تفرشی کوهینی، کارشناس مسائل امریکای لاتین و دبیر اجرایی خانة امریکای لاتین (HOLD)، گفت‌وگویی انجام دهیم که در ادامه تقدیم‌تان شده است.   آقای تفرشی برای آغاز [...]

۲۱ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۱۱:۲۹ ق.ظ

 اسلام مرز نمی‌شناسد

با خبر شدیم که به تازگی دفتر مطالعات جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی (راه) کتابی با عنوان«ما و امریکای لاتین»، در دست چاپ دارد که مجموعه‌ای است از گفت‌وگو با صاحب‌نظران عرصة فرهنگ و اندیشه در مورد نسبت و وظیفة ما با امریکای لاتین. برآن شدیم تا گزیده‌ای از این کتاب را پیش از چاپ در [...]

۲۱ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۱۱:۲۸ ق.ظ

 شیلی در یک نگاه

وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی   جمهوری شیلی کشوری در امریکای لاتین است که یکی از کشورهای پیشرفته و باثبات سیاسی در منطقه به شمار می‌آید. برای شناخت بیشتر فرصت‌های امریکای لاتین و همچنین آشنایی با وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شیلی گفت‌وگویی با خلیل ساهوری، کارشناس مسائل امریکای لاتین، انجام دادیم که در ادامه [...]

۲۱ / تیر / ۱۳۹۱ - ساعت: ۱۱:۲۶ ق.ظ