پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


انقلاب اسلامي

 مسلمانان پس از ۱۱ سپتامبر

راهکارهای زیادی قابل تصور است که امریکا می‌تواند به‌عنوان تعبیر خوابهای پریشان خود درخصوص بیداری جهان اسلام بر آنها انگشت گذارد. یکی از مهمترین این راهکارها تقویت شاخه‌هایی از اسلام‌گرایی بود که در راستای چهره‌سازی از اسلام به بدترین شکل آن انجام گرفت تا بتوانند زمینه‌های رویارویی میان اسلام و غرب را فراهم سازند. تئوریسینهای [...]

۲۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۵:۳۷ ق.ظ

 ایران و جهانی‌شدن

بحث‌ درباره ماهیت جهانی‌شدن، بهتر است که به دور از کلی‌گویی و با پی‌گیری اصول کاربردی و  استراتژیک، به‌ویژه با تبیین‌ها و ارائه راهکارهای تفصیلی، مورد مطالعه و گفت‌وگو قرار گیرد. حال‌که دنیای معاصر در راهی کاملا متفاوت با گذشته گام نهاده است، بهترین واکنش آن است که با این جریان نه از سر غفلت، [...]

۲۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۵:۳۶ ق.ظ

 گفتمانهای مطرح درانقلاب‌ اسلامی ‌

پیروزی و تداوم هر انقلابی نیازمند آن است که میان رهبران و مسئولان آن یک گفتمان اصولی و مشترک وجود داشته باشد. در اکثر نظامهایی که پس از پیروزی انقلابها شکل می‌گیرند، به‌تدریج گفتمانهای فرعی کنار رفته و رقابت بر سر دو یا سه گفتمان باقی می‌ماند که در نهایت یکی از آنها بر روند [...]

۲۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۵:۳۴ ق.ظ