پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


انتخابات سوم تير

 چین و تکنیکهای جهانی‌شدن

تحول در چین، تحول در جمعیت و جغرافیای وسیعی از جهان است که نه‌تنها بر همسایگان آسیایی‌اش بلکه بر کل اقتصاد جهان تاثیرگذار خواهد بود. بازشدن دروازه‌های چین بر روی فرهنگ و تجارت جهانی که با بیم‌ها و امیدهایی صورت گرفت، باعث پیدایی دوران شکوفایی شکوهمندی حتی بالاتر از انقلاب «میجی» ژاپن گردید. اکنون چینی‌ها [...]

۱۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۲۳ ق.ظ

 منطق مقیم و مسافر

تاسیس اولین حکومت اسلامی به ریاست فقها در ایالت اصفهان، تاسیس شرکت اسلامیه در گسترش تجارت اسلامی و تاسیس حزب، روزنامه، مدرسه، مریضخانه و تشکیل انجمنها و جماعات اسلامی از کارهای مثال‌زدنی حاج‌آقانورالله اصفهانی بودند. اما رساله مکالمات مقیم و مسافر که در ماجرای مشروطیت به نگارش درآمد جایگاه ممتازی در رساله‌های سیاسی آن روزگار [...]

۱۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۱۷ ق.ظ

 تکرار گیلانی شیخ‌‌فضل‌الله

یکی دیگر از شهیدان بزرگ مشروطیت که دارای نفوذ اجتماعی و مقام علمی و معنوی ممتازی بود، آیت‌الله شهیدملامحمد خمامی‌گیلانی است. او نیز مانند شیخ‌فضل‌الله نوری و مجتهد تبریزی و ملاقربانعلی زنجانی شراب‌شدن سرکه مشروطیت را به فراست می‌دید و باآنکه از مدافعان و تلاشگران اصلی نهضت عدالتخواهی در گیلان بود، با مشاهده برخی انحرافات [...]

۱۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۱۶ ق.ظ