سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017
همکاران این شماره: مهدی ابراهیمی، مسعود احمد وند، ابوالفضل اقبالی، محمد هانی ایرانمنش، مصطفی بیات، مجید پرحلم، حسین خزایی، داریوش دل آرا، روح الله رجبی، سعید رضوی، پرویز شیشه گران، علیرضا صادقی، شمس الدین فلاح هاشمی، فاطمه علیزاده، ابوالفضل مسلمی، محمد مظهری، محمدرضا معتمدیان، محمدرضا وحید زاده