پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


فرهنگ و تمدن و معماری

 شهر بی‌تاریخ یا پایان خلوت در قلمرو زندگی اجتماعی

آیا شهرهاى امروزى به هر صورت به فرودگاه‏هاى امروزى شباهت دارد؟ آیا این هم‌گرایى را مى‏توان تئوریزه کرد؟ اگر چنین است، هم‌گرایى مذکور در قالب چه ترکیب نهایى ظهور خواهد کرد؟ تقارب و نزدیکى به بهاى از دست دادن هویت حاصل مى‏شود. این را معمولاً نوعى خسران تلقى مى‏کنند، هرچند در مقیاسى اتفاق مى‏افتد که [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۵:۲۳ ب.ظ