پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


داستایفسکی

 مقدمه

پرداختن به شخصیت‌های تاثیرگذار جهان هیچ وقت تمام شدنی نیست. به‌ویژه اگر یکی از ان شخصیت‌ها داستایفسکی باشد. کسی که سوررئالیست‌ها مانیفست خود را براساس نوشته‌های داستایفسکی ارائه می‌کنند. از آنجا که زادروز این نویسندۀ شهیر؛ ماه اکتبر مصادف با مهر است بهانه‌ای شد تا دربارۀ این نویسنده، مطالبی را که حتما برای دوستدارانش درخور [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۴:۵۸ ب.ظ

 فیودور میخاییلوویچ داستایفسکی

ویژگی منحصربه‌فرد آثار داستایفسکی روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت‌های داستان است و سوررئالیست‌ها مانیفست خود را براساس نوشته‌های داستایفسکی ارائه کرده‌اند. اکثر داستان‌های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت مردمی است، عصیان‌زده، بیمار و روان‌پریش. ابتدا، برای امرارمعاش، به کار ترجمه مشغول شد و آثاری چون «اوژنی گرانده» اثر بالزاک و «دون کارلوس» اثر شیلر [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۴:۵۴ ب.ظ

 سخن‌های برآمده از آثار داستایفسکی

جوان خام «آری، زندگی مملو از نشاط و سعادت است و حتی در زیرزمین هم می‌توان به نیک‌بختی نایل شد. آلیوشا تو نمی‌توانی تصور کنی تا چه اندازه اکنون به زندگی دلبستگی دارم و چه عطشی برای وجود‌ داشتن و شناختن در میان این دیوارهای خاموش در دل من به‌وجود آمده است، تمام رنج‌ها و [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۴:۵۳ ب.ظ