پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


زن در تاريخ معاصر

 جهان اسلام ، تهدیدها و فرصت‌ها

تاریخ معاصر جهان اسلام تاکنون با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است. اما باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این فراز و نشیب‌ها در ارتباط با مواجهه اسلام و غرب  رخ داده است. این مواجهه، دارای دو بعد اساسی است: مواجهه نخست، به رویکرد اسلام به مدرنیسم و جهان‌بینی سکولار حاکم بر آن، [...]

۱۱ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۳۵ ق.ظ

 کارگران زن ایران

زنان ایرانی در طول قرنهای متمادی فرازونشیبهای زیادی را به لحاظ وضعیت اجتماعی تحمل کرده‌اند اما اطلاعات مربوط به آنها در اجمال و ابهام باقی مانده است. در دوره معاصر تحت‌تاثیر مطالعات اجتماعی، بخشهایی از ویژگیهای اجتماعی زنان مورد توجه و نگرش قرار گرفت؛ اما هنوز یکی از موضوعات کمتر پژوهیده‌شده مربوط به زنان، چگونگی [...]

۱۱ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۳۳ ق.ظ

 جامعه اطلاعاتی و جنسیت

مساله حقوق زن و آنچه می‌بایست در مورد او لحاظ شود، دامنه‌ای وسیع در تاریخ تفکر بشری دارد. البته در میان برخی فیلسوفان و متفکران نگاهی مشفقانه‌تر و تساوی‌گرایانه‌تر نسبت به زنان مشاهده می‌شود. اما در تاریخ تفکر بشری عموما زن را همچنان موجودی احساساتی، ضعیف و وابسته به مرد می‌یابیم. اما وضعیت حقوق زن [...]

۱۱ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۳۱ ق.ظ