سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


سازمان ملل و بحرانهاي بين‌المللي

 کالای فرهنگی؛ ابزار هژمونی فرهنگی

«دنیای تئو»؛ تاریخ ادیان با قرائت یونسکو!   «یونسکو» به‌عنوان بازوی فرهنگی سازمان ملل متحد، از بدو تاسیس با استفاده از ابزارهای حمایتی در کشورها و اقلیمهای فرهنگی مختلف جهان، در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ عمومی به فعالیت می‌پردازد. اگرچه این نهاد بین‌المللی باید با رویکردی همسان و بدون پیش‌فرضهای فرهنگی، فکری در همه [...]

۱۱ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۳۵ ق.ظ

 مروری بر مبانی نظری گفت‌وگوی تمدنها

موضوعاتی که بنا به دلایل مختلف در صحنه جهانی طرح و پیگیری می‌شوند، در اثر گذشت زمان و بروز وقایع جدید، دچار نوعی کهنگی و محدودیت مجال برای تداوم طرح می‌گردند، اما گفت‌وگوی تمدنها به‌واسطه پشتوانه‌های فطری و عقلی و همچنین به‌عنوان راهکاری آرمانی و البته اجتناب‌ناپذیر ــ به جهت ضرورت صلح و همزیستی ــ [...]

۱۱ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۲۹ ق.ظ

 دیوار حائل و بی‌تفاوتی سازمان ملل

بلندپروازیهای جاه‌طلبانه قدرتهای غاصب به دلیل بی‌بهرگی از درک عمیق «قدرت»، همواره به هنگام اجرا، با مقاومتهای بلندمدت و ناشناخته‌ای روبرو می‌شوند که سایر ابعاد قدرت و ظرافتهای آن را آشکار می‌سازند. رژیم غاصب اسرائیل، مصداق دولت بدون ملت است. به‌عبارت دیگر، قدرت سیاسی است که پایه‌های اجتماعی ندارد. ازاین‌رو برای حفظ موجودیت تصنعی خود [...]

۱۱ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۷:۲۵ ق.ظ