پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


ترور و تروريسم

 کارکرد تروریسم در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده امریکا

«منافع» می‌توانند تبیین‌گر اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاستهای مختلف از سوی کشورها باشند، اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که همواره ارزشها و باور به آنها، در جهت‌گیریها و تشویق در استمرار یا توقف سیاستها، تاثیری انکارنشدنی دارند. لذا قدرتهای بزرگ نظیر ایالات‌متحده امریکا همواره در فرایند سلطه‌گری خویش به سلسله‌ای ارزشهای مورد قبول [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۶ ق.ظ

 موضع‌گیری سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی

اتحادیه کشورهای مختلف در قالب سازمانهای بین‌المللی، زمینه‌ساز موضع‌گیریهای فراملی کشورها به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده جامعه جهانی شده‌اند. عکس‌العملهای سازمانهای بین‌المللی به جریان‌سازیهای مشخصی در مورد موضوعات فراملی ختم می‌شود که به حفظ نظم بین‌المللی کمک می‌کند. چنین فرایندی در تجزیه و تحلیل تروریسم به‌عنوان مساله‌ای جهانی رخ داده است که مطالعه و بررسی آن، عمق [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۵ ق.ظ

 مواجهه سنت نبوی با مقوله ترور

دین و بزرگان آن یکی از سرچشمه‌های اندیشه و رفتار در جوامع بشری بوده‌‌اند و به همین دلیل‏، آموزه‌های دینی همواره یکی از منابع مورد ارجاع در تبیین و تفسیر تحولات آنها در تاریخ محسوب گشته‌اند. در جهان کنونی نیز این پرسش درخصوص دین اسلام مطرح گردیده است و به آن دامن زده می‌شود که [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۳ ق.ظ