پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


جامعه شناسي سياسي

 چشم‌انداز ادبیات داستانی پس از انقلاب ایران (قسمت اول)

پیامدهای انقلابها از جمله عرصه‌هایی است که کمتر مورد مطالعه وسیع و جدی قرار گرفته است. مقاله حاضر به منظور جبران این خلأ در زمینه ادبیات داستانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط یکی از صاحب‌نظران این عرصه نگاشته شده است. نکته اساسی تکرارشونده در این گونه مباحث همانا رویارو‌شدن با نشانه‌های متضاد تحول و [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۲۹ ق.ظ

 مقاومت‌گرایی ایدئولوژیک در دوران دفاع مقدس

ماهیت خاص انقلابها از یک‌سو و ویژگیهای متمایزکننده انقلاب اسلامی از سایر انقلابها از سوی دیگر، فرصتی مغتنم برای تحلیلگران سیاسی ــ اجتماعی پدید آورد تا با تامل در واقعه انقلاب اسلامی به گونه‌ای نو، عمق تحولات سیاسی ــ اجتماعی را دریابند. از جمله این موارد، توجه به مفهوم جدیدی از «قدرت» و اجزای تشکیل‌دهنده [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۲۷ ق.ظ

 جریان‌شناسی فکری ملی ــ مذهبی‌ها

جریانهای سیاسی ــ اجتماعی همواره می‌کوشند در جهت تثبیت و تعمیق موقعیت عمومی و اجتماعی خود از مفاهیم و نظریاتی استفاده کنند که ضمن بیان افکار و اندیشه‌های آنها، بتوانند در مواجهه با مسائل گوناگون و دیگر جریانها، پاسخی اقناع‌کننده ارائه نمایند. نکته اساسی در این فرایند، چگونگی تشخیص و به عبارت بهتر جهت‌گیری نظام [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۲۶ ق.ظ