سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


اصول گرايي

 انقلاب اسلامی و چالش‌ هسته‌ای ایران

اجتماعی بودن انقلاب اسلامی، که به توانمندسازی ملی انجامید، گویای این واقعیت است که ریشه‌های اسلامی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را به فرایند دشوار و خطیر قدرت‌سازی وارد ساخته است. شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در این فرایند، جلوه‌های عینی می‌یابند و تصویر جدیدی از ایران اسلامی در جهان ارائه می‌گردد. پیشرفت فنی، به [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۰۸ ق.ظ

 حق وتو، جهان اسلام؛ چالشها و فرصتهای پیش‌رو

قدرت‌یابی در دنیای جدید در مقایسه با دوران قبل از آن از الگوهای متفاوتی پیروی کرده است. مشروعیت تصمیمات و قانونی بودن اعمال آنها در سطح جهانی مبتنی بر قدرت نظامی برتر شکل گرفته است و کماکان این اندیشه فرسوده در تصمیم‌گیریها غلبه دارد. حق وتو از نمودهای بارز چنین طرز تفکری به شمار می‌رود [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۰۶ ق.ظ

 درآمدی بر آسیب‌شناسی گفتمان اصول‌گرایی

فراگیری اجتماعی اندیشه‌ای خاص، که سبب تفکر، احساس، قضاوت و عمل در فضا و محیطی با ویژگیهای معین می‌گردد، در قالب «گفتمان» سنجش و تحلیل می‌شود. پیروزی انقلاب اسلامی و ساختن نظام جمهوری اسلامی در چارچوب اندیشۀ اسلامی، که به صورت گفتمانی با ویژگیهای خاص جلوه‌گر گردید، امروزه با مفهوم اصول‌گرایی ــ که ترجمان اسلام [...]

۱۰ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۰۳ ق.ظ