پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


استعمار در تاريخ معاصر

 هویت‌سازی ملی در دوران پهلوی اول

با شکل‌گیری دولت در معنای جدید آن، «هویت» بُعدی «ملی» یافت و دولت‌ها، هویت‌سازی را در دستور کار خود قرار دادند. در ایران نیز، حکومت رضاشاه آغازگر هویت‌سازی به شمار می‌آید. آنچه ویژگی اصلی هویت‌سازی ملی در دوران پهلوی اول می‌باشد، بی‌اعتنایی به فرهنگ ملی و عوامل سازنده آن، از یک‌سو، و افراط در طراحی [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۴۹ ب.ظ

 طراحی کودتای ۲۸ مرداد 

بررسی چگونگی وقوع کودتا، به جهت ویژگی‌های آن، می‌تواند در شناسایی ساختار قدرت سیاسی و ارتباطات سیاسی یک کشور بسیار مفید واقع شود. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حادثه مهمی در نحوه حضور نیروهای بیگانه و استعمارگر در مدیریت کشور محسوب می‌شود. بررسی این کودتای مرکب انگلیسی ــ امریکایی، که در فضایی بحرانی اجرا، و موفق [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۴۷ ب.ظ

 «مهد آزادی» و تاثیر آن در نهضت ملی شدن نفت

ویژگی‌های خاص روزنامه، آن را به صورت ابزاری نیرومند و نافذ در مبارزات ضداستعماری درآورده است. روزنامه «مهد آزادی» که در نیمه سال ۱۳۲۹ به پیشنهاد آیت‌الله کاشانی بعد از مراجعت از تبعید شروع به کار کرد از نمونه‌های موفق استفاده از روزنامه در مبارزات ضداستعماری است. در این نوشتار مواضع «مهد آزادی» و تاثیر [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۴۶ ب.ظ