پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


مهندسي فرهنگي

 تجلی افکار عمومی ایرانیان در قیام ۳۰ تیر

پاسخ به چرایی و چگونگی تحولات سیاسی و اجتماعی آنگاه مفید و عبرت‌آموز خواهد بود که فراتر از مقطع زمانی ــ مکانی وقوع حوادث، در مورد این تحولات تأمل شود. به بیان دیگر، آنگاه که روابط بازیگران و تعامل متغیرها با یکدیگر به یک عرصۀ خاص محدود نشود می‌توان از جزئیات فراتر رفت. در این [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۵۱ ق.ظ

 سازمان آیسسکو و مهندسی فرهنگی جهان اسلام

با تحولات ساختاری در نظام بین‌الملل در دورۀ جدید، ائتلاف‌ها و اتحادها از قواعدی متفاوت با گذشته تبعیت کرده‌اند. ایجاد شکاف یا کوشش برای هم‌گرایی، مجموعه‌ای از عوامل را در روابط بین‌الملل به کار می‌گیرد و نهادها از جملۀ این عوامل می‌باشند. آیسسکو که نهادی علمی، فرهنگی و آموزشی در جهان اسلام است مسئولیت وفاق‌بخشی [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۴۸ ق.ظ

 مهندسی فرهنگی؛ راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی

در کنار عوامل متعدد و متنوع سخت‌افزاری، عوامل غیرمادی و به اصطلاح «نرم»، همواره تأثیری تعیین‌کننده در نتیجۀ رقابت‌ها و چالش‌ها دارند. تشخیص صحیح زمان، مکان و نحوۀ مواجهه امری است که در گرو اعتماد ناشی از تسلط بر قوای موجود و در دسترس می‌باشد. «اعتماد» را می‌توان خروجی نظامی مستقر و تثبیت‌شده دانست که [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۴۲ ق.ظ