پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


مشروطه

 سندی از کارنامه رژیم پهلوی 

آتش‌سوزی سینما رکس آبادان، که در مردادماه ۱۳۵۷ رخ داد، به صورت وسیعی در مطبوعات داخلی و خارجی آن زمان انعکاس یافت و تاکنون اخبار و مطالب زیادی به صورت مقاله یا کتاب درخصوص آن نوشته شده، با این حال دربارۀ علل و عواملی که باعث شده است این حادثه به وجود آید و اینکه [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۵۷ ق.ظ

 تاریخنگاری برای بهائیت

هر کتاب یک اثر محسوب می‌شود و این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. با انتشار هر اثر، مجموعه‌ای از آرا و نظریات، شایع و رایج می‌گردد که بی‌تردید سهمی از فضای فکری جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. ازاین‌رو، محتوای اثر در خور تأمل و نقد است. با توجه به تأثیرگذاری شگرف ذهنیت‌هایی که از [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۵۵ ق.ظ

 تحلیلی اسنادی بر مشروطۀ استرآباد

بررسی تأثیرگذاری مکان‌های مختلف در سیر حوادث سیاسی ــ اجتماعی، موضوعی در خور اعتناست که می‌تواند پتانسیل فعالیت سیاسی ــ اجتماعی را در هر دورۀ زمانی آشکار سازد. نوشتار پیش رو مشروطۀ استرآباد را بررسی کرده است. یکی از مناطقی که جنب‌وجوش مشروطه‌خواهی در آن حال و هوایی دیگر داشت، استرآباد بود. این شهر، اگرچه [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۵۳ ق.ظ