پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


بنيادگرايي اسلامی و توهم جهان غرب

 بنیادگرایی اسلامی در توهم جهان غرب

به باور عده‌ای از اندیشمندان، پدیدۀ بنیادگرایی به‌ویژه در دنیای اسلام پدیده‌ای مدرن است و نباید ریشه‌های آن را در جهان سنت جست، اما نباید این نکته را از نظر دور کرد که عده‌ای نیز معتقدند بنیادگرایی به اندازۀ طول عمر ادیان قدمت دارد و هر زمانی که انسان‌ها به این تفکر برسند که اندیشه‌های [...]

۱۸ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۶ ب.ظ

 بنیادگرایی ریشه در تفکر غربی دارد

بنیادگرایی به معنای سرسختی در مذهب و جهان‌بینی است و هدف آن عقب­گرایی در تفکر و اندیشه بر بنیاد ریشه‌های اولیۀ دین و ایدئولوژی است. در مجموع بنیادگرایی عقیده‌ای ارتجاعی و واپسگرا به‌شمار می‌رود. در مطالعۀ تطبیقی ادیان، منظور از بنیادگرایی چندین برداشت متفاوت از تفکر و عمل دینی است از طریق تفسیر تحت‌اللفظی متون [...]

۱۸ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۱ ب.ظ

 جهاد غیرعقلانی

یکی از ویژگی‌های جریانات سلفی در دنیای امروز، جهاد با مخالفان خود است. دیدگاه و عملکرد این جریان‌ها، افزون بر خدشه‌دار کردن چهرة اسلام حقیقی، سبب طرح این پرسش شده است که چگونه و با چه زمینة فکری سلفی‌گرایان به جهاد و مبارزة مسلحانه روی آورده‌اند؟! بر همین اساس لازم است زمینه‌های شکل‌گیری این جریان‌ها [...]

۱۸ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۰۰ ب.ظ