سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017


از روشنفکری تا روشنگری

 جستاری در ریشه ها و مفاهیم روشنفکری ایران

روند تاریخی جریان روشنفکری در ایران به لحاظ شکل­گیری، طرز برخورد روشنفکرها با وقایع، نحوه نگرش آن­ها به جامعه و نیز روشهای آنان در راستای اجرای اندیشه‌های خود از مهمترین موضوعات مرتبط با جریان مشروطه در ایران هستند که در مجال­های گوناگون رسانه­ای بدان پرداخته می­شود. دکتر شهریار زرشناس قدمت بیشتری برای ریشه روشنفکری در [...]

۱۹ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۲:۰۹ ب.ظ

 ریشه های اومانیستی مدرنیسم و روشنفکری

روشنفکر را در دو سطح می­توان تعریف کرد: در بعد غیرتخصصی، نگاه عام و رایج به روشنفکر این است که او فرد تحصیل­کرده، آشنا با دنیای جدید، خوش­فکر، هوشمند و دارای بینش ژرف است. از این منظر واژۀ روشنفکر مفهوم پسندیده­ای در اندیشۀ افراد دارد، اما در نگاه تخصصی ما با تاریخ روشنفکری، پیدایی جریان [...]

۱۹ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۳۸ ب.ظ

 روشنفکری؛ از قرائت ابتر غرب تا خلسۀ هایدگری

افراد گوناگون روشنفکری را به گونه‌های متفاوتی تعریف کرده‌اند؛ دکتر یحیی یثربی گفته است: روشنفکری یعنی با‌ور به اینکه وضعیت موجودی را که شایستۀ وجود انسانی نیست می‌توان تغییر داد. محمد حکیم‌پور بر این باور است که روشنفکر انسانی در جغرافیای زمانی و مکانی خاص اما در‌بر‌گیرندۀ هر دو و دارای نوعی آگاهی و شعور [...]

۱۹ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۰۱ ب.ظ