پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


سیر غرب زده در نقاشی معاصر ایران

 سیر غرب‌زدگی در نقاشی معاصر ایران

با ورود نقاشی غرب به ایران، چشم هنرمندان ایرانی صورت ظاهر نقاشی غرب را دید. هوسی در دل این هنرمندان افتاد، یاد معشوقه‌های سنتی از میان رفت، و چشم و دست این هنرمندان به دنبال این صورت به جنب و جوش افتاد. عهد شکستن با ودایع و ماثورات ازلی اسلامی چه آسان بود. این صورت [...]

۲۰ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۷:۵۵ ق.ظ

 از عرش به فرش

سست شدن قدرت اجتماعی هنرهای سنتی در ایران، مشروطه‌خواهی مشروطه‌طلبان، روشنفکرشدن طبقة اشراف، و ملاکان و سیاستمداران ایرانی، حمایت‌های تشویقی، نظارتی، هدایتی دولتمردان ایرانی از نقاشی غرب‌گرا و تمنای قشر بالادست جامعه نسبت به مصرف محصولات فرهنگی غرب از عوامل اصلی ورود نقاشی مدرن به ایران به‌شمار می‌آید. با ورود نقاشی غرب که فقط صورت‌هایش [...]

۲۰ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۷:۵۴ ق.ظ

 از فرمالیسم تا آرمان‌خواهی

محمدعلی رجبی، که از سر لطف، پای ثابت نشریه زمانه شده و همیشه پاسخگوی ما بوده، از پژوهشگرانی است که در زمینة نقاشی و حکمت آن، ید طولایی دارد و یکی از چند چهرة اصلی در این زمینه است. با ایشان به گفت‌وگو نشستیم تا از وضعیت نقاشی ایران پیش و پس از انقلاب باخبر [...]

۲۰ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۷:۲۷ ق.ظ