پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


روابط ايران و آلمان

 کیانوری و عبرت‌های تاریخ

بخشی از مطالعات تاریخ سیاسی، بررسی خاطرات افراد مؤثر سیاسی می‌باشد. ناگفته‌ها و پندارهایی که هرچند از بعضی از واقعیت‌ها و ادراکات محیط بر رفتارهای دورۀ مورد مطالعه پرده برمی‌دارد، از پیشداوری‌ها و تبرئه‌جویی‌ها مصون نمی‌باشد. ازاین‌رو، نقد این دسته از آثار می‌تواند استفادۀ بهینه از آن‌ها را میسر سازد. کتاب مورد نقد در این [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۰۴ ق.ظ

 اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی از نگاه ژرمن‌ها

ماهیت و کارکرد تمایزبخشی فرهنگ عاملی مهم در تحلیل‌ها و تبیین‌های مسائل جوامع انسانی است. تقسیم‌بندی نگاه و فهم از بیرون و از درون ناشی از همین کارکرد است. درواقع، عوامل تأثیرگذار بر معرفت‌شناسی و شناخت در این تقسیم‌بندی، طرح مسأله و چگونگی حل مسأله را متفاوت و چه‌بسا متضاد می‌سازند. بحث شرق‌شناسی نیز در [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۰۲ ق.ظ

 حزب توده در آلمان

حزب به عنوان نهادی سیاسی نقش مؤثری در ‌قدرت‌یابی و انتقال مسالمت‌آمیز و سودمند آن دارد، اما چنین کارکردی نیازمند برخورداری از زمینه‌ها، لوازم و شرایط خاصی است که بر اثر آن‌ها حزب دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی باشد. به بیان دیگر، احزاب چنانچه ریشۀ داخلی و ملی نداشته باشند، قابلیت و توانایی مورد انتظار [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۹:۰۰ ق.ظ