سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


تعليم و تربيت

 چشم‌انداز ادبیات داستانی پس از انقلاب (قسمت دوم)

ادبیات از جمله حوزه‌هایی است که از سویی تغییر و تحولات فکری، سیاسی، اجتماعی و… در آن بازتاب پیدا می‌کند و از سوی دیگر خود می‌تواند به ادبیات از جمله حوزه‌هایی است که از سویی می‌تواند با آگاه ساختن مردم به تغییر و تحولات فکری، اجتماعی، سیاسی و… جامعه کمک کند و از سویی دیگر [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۱۳ ق.ظ

 مکتب معارف خراسان بررسی تاریخی حیات علمی آیت‌الله میرزا مهدی اصفهانی

اندیشه‌ها نیز به مانند دیگر متعلقات بشری، پیوسته با تغییر و تحول روبه‌روست. همین مسأله در طی زمان به پیدایش جریاناتی در دل مشرب‌های فکری منجر می‌شود که از جهاتی متمایز از آن‌ها می‌باشد. تفکرات دینی نیز از این امر مستثنا نیست. با نفوذ تصوف در اندیشه‌های شیعی، در قرون اخیر، تغییراتی در این حوزه [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۰۳ ق.ظ

 حرکتی نو در نظام‌مندی تعلیم و تربیت

تغییر تدریجی بستر تعلیم و تربیت و ظهور آن در قالب نهادی به‌نام آموزش و پرورش که طبیعتاً در چارچوب‌های نگرشی و ارزشی خاصی به‌وجود آمده بود، حساسیت‌های مثبت و منفی را نسبت به آن ایجاد کرد. در این مقاله به نمونه‌ای از این حساسیت‌ها توجه شده است. در تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۰۱ ق.ظ