سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


جهان اسلام

 چشم‌انداز ادبیات داستانی پس از انقلاب (قسمت سوم)

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ فقط انقلابی سیاسی نبود که به تغییر حاکمیت و نظام سیاسی منجر شود، بلکه این انقلاب، تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی را متحول نمود. تغییر در حوزۀ اندیشه و ادبیات داستانی شاهدی بر این مدعاست که نگارنده در این سلسله مقالات به دنبال تبیین آن بوده است. بیان ویژگی‌های ادبیات داستانی پس [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۵۹ ق.ظ

 گام‌های طی‌شده

یکی از مباحث مهم در تحلیل تغییرات سیاسی، اجتماعی، سهم اتحاد، انسجام و همبستگی ملّی در وقوع تحولات و تغییرات جوامع می‌باشد. به بیان دیگر چگونگی گسترش اتحاد و وحدت در تار و پود نظام سیاسی و اجتماعی پرسش اساسی در تبیین فراز و فرودهای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی است. آنچه دربارۀ کشورهایی نظیر [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۵۷ ق.ظ

 وحدت ملی در اندیشۀ رهبری

انقلاب اسلامی نقطه آغاز خیزش تفکر اسلامی است. درحالی‌که قرن بیستم با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز دورۀ جدیدی از احیای مجدد اسلام را نوید داد. این تجدید حیات اسلامی به اشکال گوناگون نمود یافته است، اما از منظر بسیاری از دلسوزان، اندیشمندان و رهبران سیاسی و فکری جهان اسلام، استراتژیک‌ترین و ماندگارترین شیوه‌ای که می‌تواند [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۵۴ ق.ظ