پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


شرق شناسي ماهیت و اعتبار

 اعتبار گزارش شرق شناسان

شرق‌شناسی،‌ به‌ معنای‌ خاص‌ کلمه‌، از سویی‌ با مفهوم‌ جدید از تاریخ‌ و از سویی‌ دیگر با تقسیم‌ عالم‌ به‌ دو مفهوم‌ شرق‌ و غرب‌ مناسبت‌ دارد. به عبارت دیگر تاریخ‌ در معنای‌ جدید ــ به ویژه از قرن‌ هیجدهم‌ به‌ این‌ طرف‌ ــ انبوهی‌ از رویدادها، حوادث، فتوحات‌ و ذکر سلسله‌ها و حکومت‌ها نیست‌، [...]

۲۸ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۸:۰۰ ق.ظ

 شرق‌شناسی و شئونات عالم مدرن

نوشته‌های شرق‌شناسان دربارۀ اسلام درواقع موضوع‌هایی است که خود آنها مدنظر داشته‌اند. در این میان تحولات نوین غرب همچون روشنگری و رنسانس توانست کمی این مطالعات را علمی‌تر کند، ولی نه در آن حد که بشود این مطالعات را خالی از اغراض دانست. شرق ساختۀ غرب رفته رفته خود غربیان را نیز به عکس‌العمل واداشت [...]

۲۷ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱:۲۷ ب.ظ

 راه‌ و بیراه شرق‌شناسی

مبنای مطالعات اسلامی در غرب بر شالوده‌ای از مبارزه و طرد و حذف اسلام از سوی غربیان پایه‌گذاری شد. این اندیشه از آنجا سرچشمه می‌گرفت که درگیری‌های نخستین میان مسلمانان و مسیحیان به نفع مسلمانان رقم خورده بود. هرچند اندیشۀ یادشده در بستر تغییرات دوره‌های گوناگون چون رنسانس و روشنگری دستخوش تحول شده و تا [...]

۲۷ / دی / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱۰:۴۸ ق.ظ