پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


جريان چپ

 معرفی کتاب

جنبش مشروطه رویدادی مهم و اساسی در تاریخ تجدّد ایرانی است، بااین‌حال بررسی و شناخت زوایا و ابعاد گوناگون آن جنبش بزرگ تاکنون، چنان‌که باید و شاید، به جدّ گرفته نشده است. با وجود تحقیقات نسبتاً پرشماری که تاکنون به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر دربارۀ وجوه گوناگون مشروطۀ ایرانی انجام شده است هنوز کارنامۀ [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۵۲ ق.ظ

 با «مشروطۀ ایرانی»

کتاب «مشروطۀ ایرانی»، که ماشاءالله آجودانی آن را در لندن نگاشته است، یکی از آثار پژوهشی دربارۀ انقلاب مشروطیت ایران محسوب می‌شود که در آن نویسنده ایدۀ بومی و ایرانی‌شدن مشروطه را مطرح ساخته و آن را عامل تحقق نیافتن دموکراسی و دیگر اهداف مشروطۀ واقعی (که از نظر نگارنده مشروطۀ اروپایی است) دانسته است. [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۴۹ ق.ظ

 جریان‌شناسی چپ در بوتۀ نقد

شناخت جریان‌های سیاسی، به تحقیق و تفحص تاریخی دقیقی نیاز دارد؛ زیرا بیشتر آثاری که دراین‌باره نگاشته شده، نوعی شناخت از درون است؛ یعنی وابستگان به این جریان و چپ‌گرایان آنها را نگاشته‌اند. آنها، به علت تعصب نسبت به اندیشۀ چپ یا عملکرد شخصی، تاریخ را به آن صورت که دوست داشته توصیف کرده‌اند. برای [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۴۸ ق.ظ