پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


روابط ايران و روسيه

 روسیه و نخستین کمونیست‌های ایرانی

وقتی که رهبران کمونیست شوروی برای خارج شدن از مشکلات اقتصادی با انگلستان وارد مذاکره و مفاهمه شدند و در نتیجه دولت دست‌نشاندۀ آنها در ایران، یعنی سلطنت تازه‌تأسیس رضاخان، را به رسمیت شناختند، به بدترین وجه ممکن پشت کمونیست‌های ایران را خالی کردند و آنها که به خاطر اختلاف ایدئولوژیک با مرحوم میرزا کوچک‌خان [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۶ ق.ظ

 صلح سرد در روابط ایران و روسیه

چکیده: به‌نظر می‌رسد که روابط ایران و روسیه از دوران جنگ‌های معروف دورۀ قاجاریه تا هم‌اکنون همواره از الگویی سنتی پیروی کرده که مبتنی بر توسعۀ نفوذ در غرب و جنوب از سوی روس‌ها و استفادۀ از روس‌ها برای مهار غرب از سوی ایرانیان بوده است. هرچند در بعضی از برهه‌های تاریخی مثلاً ۱۹۶۲ تا [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۲ ق.ظ

 خروج پرماجرای روس‌ها از ایران

سرزمین ایران که پل پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم شده و به‌ویژه روسیۀ شوروی را از شکست در مقابل ارتش هیتلر نجات داده بود، پس از پایان جنگ نه تنها سهمی از پیروزی متفقین نصیبش نشد، بلکه آثار و پیامدهای حضور اشغالگران تا سال‌ها بعد همچنان ادامه داشت. از جمله اینکه شوروی‌ها گویی در [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۰ ق.ظ