سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


ديوانسالاري و نظام اداري

 ارزیابی تطبیقی دوره‌های نظام قضایی در ایران

دعوای عرف و شریعت در نظام قضایی ایران نه در دوران قاجاریه و با انقلاب مشروطیت به نتیجه رسید و حل و فصل گشت و نه در دوران پهلوی و حاکمیت غرب‌گرایی بر کشور، امّا با وقوع انقلاب اسلامی و پدیدار شدن نظام جمهوری اسلامی، که اصلی‌ترین شئون قضایی و سیاسی را در اختیار فقهای [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۲۲ ق.ظ

 تحولات آموزش علم حقوق و سیاست در ایران

تعلیم حقوق و سیاست نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر جهان، بخشی از نظام دیوان‌سالاری محسوب شده است و همچنان محسوب می‌شود، امّا تفاوت فقط در چگونگی نظام تعلیم و تربیت در این دو رشته و محدودیت‌ها و مقبولیت‌های آن است. هرچه که به عقب برگردیم، محدودۀ کسانی که امکان یا [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۱۸ ق.ظ

 راهی که مدرس گشود

مدرس شهید در مسیر مبارزات و مجاهدات علمی و عملی خود اصول و روش‌های ارزشمندی را بر جای گذاشت که تاریخ تحولات معاصر ایران را تحت‌تأثیر خود قرار داد. از جملۀ این اصول ارزشمند اصل «موازنۀ عدمی» در عرصۀ سیاست خارجی و در مقابل قدرت‌های بزرگ است. این اصل، که به معنای نه گفتن به [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۱۷ ق.ظ