سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


توسعه

 تبار توسعه

مطالعه دربارۀ توسعه تاریخچۀ طولانی ندارد و عمدتاً به سال‌های دهۀ  ۱۹۵۰ باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که جنگ جهانی دوم پایان یافت و مستعمرات آسیایی و افریقایی به‌تدریج استقلال خود را بازیافتند و به سمت توسعه حرکت کردند و کشورهای اروپایی هم به دنبال خرابی‌ها و ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به دنبال بازسازی و توسعه [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۹:۰۹ ق.ظ

 توسعه، رفاه و حقیقت

توسعه به مفهوم غربی آن بر پایۀ نگاه تک بعدی به انسان پدیدار شده است که با تعریف انسان در تعالیم دینی مغایرت دارد و همین تفاوت فاحش سبب شده است «توسعه» به مفهوم غربی در کشوری اسلامی مثل ایران نتایج منفی و حتی گاه هشدارآمیز داشته باشد. مجید مختاریان‌پور دانشجوی مقطع دکترای مدیریت دولتی، [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۹:۰۸ ق.ظ

 نهادهای دینی و توسعه

هر اندیشمندی در حوزۀ مباحث نظری توسعه به این پرسش که توسعۀ انسانی چیست و چگونه باید تحقق یابد از ظن خود پاسخی داده و این پاسخ‌ها به طرح الگوهای گوناگونی در این زمینه منجر شده است، اما آنچه در این الگوها اهمیت می‌یابد توجه به نهادهای دینی و تأثیر آنها بر توسعۀ انسانی است. [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۹:۰۶ ق.ظ